Азарова Т. П., Суслов Д. С., Сєрова Л. М., Хрипаченко А. І.

Клітинний склад періферічної крові та варіабельність серцевого ритму у хворих з критичними станами

З метою визначення показників щодо прогнозування результату критичних станів у хворих, яким проводили штучну вентиляцію легенів (ШВЛ), вивчені показники нейрогуморальної регуляції за допомогою технології оцінки варіабельності серцевого ритму (ВСР) та особливості розподілу клітинного складу періферічної крові. Об’єкт дослідження — 48 пацієнтів у критичних станах, що знаходилися на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії для дорослих ЦМКЛ № 1 м. Донецька. Ретроспективно за принципом результату критичного стану усі хворі були розділені на 2 групи. 1-у групу склали 32 пацієнта, згодом померлих, 2-у — 16 хворих з сприятливим результатом критичного стану. Показники ВСР реєстрували за допомогою комп’ютерної діагностичної системи CardioLab 2000 на момент госпіталізації. Лейкоцитарний (ЛІІ) та ядерний (ЯІІ) індекси інтоксикації розраховували за загальноприйнятими формулами. Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою програми MS Excel 97.

У хворих з несприятливим результатом критичного стану ВСР має надзвичайно низькі показники у порівнянні з нормою. Загальна потужність регуляції різко знижена за рахунок усіх компонентів регуляції. При цьому відзначається перевага симпатичних впливів і домінування гуморального компонента регуляції. У хворих із сімпатотонією, що супроводжується зниженням загальної потужності регуляції серцевого ритму, ЯІІ у 2 рази вище, ніж у хворих з ваготонією і нормальною потужністю регуляції. Зміни ЛІІ мають протилежну спрямованість.

На підставі отриманих даних висловлене припущення про те, що збільшення ЯІІ щодо норми і менше збільшення ЛІІ, що супроводжується зниженням загальної потужності регуляції і переважними гуморальними впливами, варто розглядати як можливий предикт несприятливого результату критичного стану.

Соцсети

Популярные посты